Resultaten verkeersacties veilig schoolbegin

Resultaten verkeersacties veilig schoolbegin

We kondigden reeds verkeersacties aan in het kader van een veilig schoolbegin.

In de eerste week van september 2022 controleerden we op verschillende plaatsen binnen onze politiezone.

We konden onder andere deze overtredingen (*) noteren:

  • 10x onmiddellijke inning verkeer in schoolstraten
  • 2x onmiddellijke inning negeren tonnagebeperking
  • 3x onmiddellijke inning gebruik gsm achter het stuur
  • 5x onmiddellijke inning negeren fietsstraat
  • 1x onmiddellijke inning onaangepaste snelheid
  • 13x GAS-boetes parkeren (parkeren op het trottoir, op een verdrijvingsvak en op de rijbaan onderverdeeld in rijstroken, tegen de rijrichting, …)

*In deze lijst staan enkel de overtredingen die werden genoteerd in gerichte acties in en rond schoolomgevingen op tijdstippen waarop kinderen zich van en naar school begeven.