Actie zwaar vervoer 09/06/2022

Actie zwaar vervoer 09/06/2022

Op 09/06/2022 vond er een verkeersactie plaats, specifiek gericht op zwaar vervoer.

We konden daarbij volgende vaststellingen noteren.

Aantal gecontroleerde voertuigen: 39

Aantal inbreuken:

  • Tachograaf x 8
  • Ladingzekering x 3
  • Vervoersvergunning x3
  • Uitzonderlijk vervoer x 3
  • ADR x 1
  • Technische controle x 3
  • Rijbewijs x 1
  • Wegcode x 2
  • Afvaltransport x 1

In het totaal werden 3 processen-verbaal opgemaakt, 4 processen-verbaal van waarschuwing, 15 onmiddellijke inningen en 1 administratieve inning. (*)

 

*er kunnen meerdere inbreuken per proces-verbaal genoteerd worden.