Verkeersactie 05/05/2022

Verkeersactie 05/05/2022

Vorige week vond er een verkeersactie plaats in samenwerking met Vlabel en de Douane.
Daarbij konden we onder andere volgende opvallende vaststellingen noteren

  • 1 proces-verbaal werd opgemaakt inzake drugs in het verkeer
  • 2 onmiddellijke inningen voor het ontbreken van een kinderzitje
  • 1 onmiddellijke inning overschrijding van de max. onderbroken rijtijden
  • 1 onmiddellijke inning niet kunnen vertonen van vervoervergunning
  • 1 onmiddellijke inning veiligheidsgordel
  • 2 onmiddellijke inningen gsm gebruik
  • 1 proces-verbaal: taxidecreet
  • 3 onmiddellijke inningen inzake rode diesel