Poging tot oplichting via telefoon

Poging tot oplichting via telefoon

We krijgen diverse meldingen van mensen die via de telefoon gecontacteerd worden. Daarbij wordt in het Engels verteld dat er iets mis zou zijn met hun rijksregisternummer. Daarna worden allerlei handelingen gevraagd waarbij u kan opgelicht worden.
 
Ga nooit in op dergelijke telefoongesprekken en haak in.
 
Wanneer politiediensten u willen contacteren, zullen ze zich steeds kenbaar maken als politieambtenaren. Dat zal gebeuren in één van de landstalen.
 
Indien u nog twijfelt, vraagt u naar de politiezone of -dienst waar die persoon werkzaam is. U zoekt daarna het telefoonnummer van die zone/dienst op en neemt zelf contact op.
Indien u recent slachtoffer werd van oplichting, belt u naar 112.