Slechts 3,61% onder invloed van alcohol achter het stuur

Slechts 3,61% onder invloed van alcohol achter het stuur

Uit de voorlopige cijfers van de uitgevoerde ademtesten en -analyses binnen de politiezone Mira blijkt dat het aantal bestuurders onder invloed van alcohol slechts 3,61% is.

Van 1 januari 2021 tot 31 oktober 2021 legden in totaal 11578 mensen een ademtest af, waarvan 418 onder invloed waren van alcohol. Het aantal mensen dat de boodschap begrepen heeft inzake alcohol in het verkeer is dus veel hoger dan de bestuurders onder invloed. De Vlaamse overheid zet in op maximale sensibilisering waarbij een positieve boodschap werd uitgedragen.

Opvallend zijn echter volgende vaststellingen:

Bij verkeerscontroles waarbij bestuurders gecontroleerd worden ligt het positiviteitsratio op 3,24 % (365x onder invloed van alcohol t.o.v. 11272 gecontroleerde bestuurders).

Bij vaststellingen inzake verkeersongevallen ligt dat ratio veel hoger: 17,43% (53x onder invloed van alcohol t.o.v. 304 gecontroleerde bestuurders). Wanneer de politiezone Mira een melding krijgt van een verkeersongeval, wordt aan de bestuurders ter plaatse steeds een ademtest opgelegd. We kunnen enkel vaststellen dat positiviteitsratio bij vastgestelde verkeersongevallen meer dan 4x hoger is dan dat bij bestuurders die niet betrokken zijn bij een verkeersongeval.

De volgende BOB-campagne start op 03/12/2021. Ook dan zal de politiezone Mira massaal inzetten op preventie en sensibilisering, gecombineerd met controle-acties. Die acties worden soms aangekondigd maar vinden ook plaats op compleet onverwachte momenten van de dag (24/7).

De uitgeschreven procedure voor alcohol in het verkeer staat hieronder uitgeschreven:

https://www.veiligverkeer.be/inhoud/hoe-verloopt-een-alcoholcontrole-2/