PZ Mira stelt 10 vacatures voor inspecteur rechtstreeks open

PZ Mira stelt 10 vacatures voor inspecteur rechtstreeks open

Om een antwoord te kunnen bieden aan de nieuwe rekruterings-modaliteiten, heeft de politiezone Mira beslist om 10 vacatures open te stellen waar burgers meteen kunnen op intekenen. Deze vacatures worden gespreid over een periode van 2 jaar. Deze manier van solliciteren zorgt ervoor dat kandidaten meteen weten waaraan ze zich kunnen verwachten en zich volledig kunnen concentreren op hun toekomstige werk(plek).

Tot voor kort was de selectieprocedure volledig in handen van de Federale Politie. Je kon toen na het slagen van allerlei testen én een positief advies van een federale selectiecommissie starten aan een politieschool. Er was bij de start aan de politieschool geen zekerheid in welke politiezone je kon starten. Voor kandidaten was het vaak lang afwachten zonder garanties om in een bepaalde politiezone terecht te kunnen. De nieuwe procedure is zo opgebouwd dat burgers eerst enkele generieke testen doorlopen in de Federale politie om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden om politieman/vrouw te worden. De proeven staan beschreven op de website www.jobpol.be.

Na het doorlopen van die tests, word je opgenomen in een wervingsreserve en kan je rechtstreeks solliciteren voor een job bij de politiezone naar keuze – de politiezone Mira dus. De selectie van de kandidaat ligt dus volledig in de handen van de politiezone Mira. Bij een positief advies van de selectiecommissie, zal de kandidaat kunnen starten aan de politieschool, om achteraf met zekerheid bij de politiezone Mira te kunnen starten.

De politiezone Mira probeert steeds te innoveren en staat garant voor een moderne en persoonsgerichte bedrijfsvoering waarin de noden van de burger en de maatschappij centraal staan. De politiezone Mira faciliteert modern politiewerk en voorziet haar personeel in middelen en mogelijkheden om professioneel te werken en zichzelf te ontplooien.

Zo investeerde de politiezone Mira onlangs in een modern politiehuis waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. Ook werd het hele wagenpark vernieuwd en beschikken we over volledig uitgeruste (semi) anonieme voertuigen en een modern cellencomplex. De leden van de politiezone Mira kunnen gebruik maken van onze fitness. Daarnaast bieden we mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling in verschillende domeinen van het politiewerk. Van sociaal werk tot openbare orde en tal van verschillende beleidsdomeinen. Op ons grondgebied zijn er bijvoorbeeld tal van grote evenementen waarop veel diensten in openbare orde van toepassing zijn en diverse taken worden uitgevoerd om een gemeenschappelijk beheer van de openbare ruimte te waarborgen.

In de politiezone Mira staan volgende waarden centraal: kwaliteit en samen werken aan veiligheid.

Vragen kan je rechtstreeks stellen aan pz.mira@police.belgium.eu

 

Je kan ook terecht op onze rekruteringspagina.