PZ Mira tegen sluikstorten en zwerfafval

PZ Mira tegen sluikstorten en zwerfafval

In het kader van de ‘week van de handhaving’ wil de politiezone Mira extra aandacht vestigen op de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Om onze intenties en slagkracht te maximaliseren deed de politiezone Mira op donderdag 7/10/2021 samen met de stad Waregem een sensibiliserende actie waarbij verschillende scholen met leerlingen uit het 5e middelbaar uit Waregem deelnamen. De deelnemende scholen zijn VTI en VIBSO, Atheneum, College en Hemelvaart.

Tijdens de actie gingen de verschillende klassen in verschillende delen van Waregem op tocht vanaf 10 uur. De leerlingen werden daarbij begeleid door wijkinspecteurs van de politiezone Mira. Elke klas was verantwoordelijk om zwerfvuil/sluikafval op te ruimen om zo maximaal te sensibiliseren naar jongeren om verstandig om te gaan met afval.

Het doel is om burgers te duiden op het belang van aandacht voor deze problematiek. We richten ons niet enkel op het beboeten van overtreders, maar wijzen hier burgers op hun verantwoordelijkheid om samen met ons aandacht te hebben voor het milieu. Heel het jaar worden acties georganiseerd in de vorm van allerlei opruimmomenten onder de noemer mooimakers.

Door tijdens de week van de handhaving deze actie mee te ondersteunen, wil de politiezone Mira verschillende burgerinitiatieven een warm hart toedragen.

Meer info kan u vinden op https://mooimakers.be/

Samen tegen zwerfafval

Samen met verschillende scholen sensibiliseerden we over deze problematiek.

Samen tegen zwerfafval

Samen met verschillende scholen sensibiliseerden we over deze problematiek.

Samen tegen zwerfafval

Samen met verschillende scholen sensibiliseerden we over deze problematiek.