Politieraad en -college

Politieraad en -college

De politieraad en politiecollege zijn de nieuwe organen, die ontstaan zijn tijdens de politiehervorming in 2001.
In een meergemeentenzone zoals de politiezone Mira worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Zo is de politieraad bevoegd voor de goedkeuring van de personeelsformatie en de personeelsregeling in het algemeen, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het politiekorps.  

In politiezones met verschillende gemeentes berust het gezag over het lokale korps en de korpschef bij het politiecollege. Meer bepaald de vijf burgemeesters van de zone. Het politiecollege is verantwoordelijk voor het dagelijkse administratieve bestuur van de politiezone en vergadert minimum éénmaal per maand, samen met de korpschef en de secretaris van de zone. 

Politieraad 

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Zo is de politieraad bevoegd voor de goedkeuring van de personeelsformatie en de personeelsregeling in het algemeen, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het politiekorps.

De politieraad is openbaar toegankelijk. De verslagen van de vergaderingen inclusief notulen worden opgemaakt door secretaris Demeyer Maaike en zijn ook te vinden op deze pagina.  

Politiecollege 

Het politiecollege en de korpschef voeren het beleid in een meergemeentenzone. Het politiecollege van de politiezone Mira bestaat uit de korpschef, zonesecretaris en de vijf burgemeesters van de zone. Het politiecollege is verantwoordelijk voor het dagelijkse administratieve bestuur van de politiezone en vergadert minimum éénmaal per maand. De vergaderingen van het politiecollege zijn steeds besloten en dus nooit openbaar.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de samenstellende gemeenten van de meergemeentenzone.

Bevoegdheden en taken 

De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps worden uitgeoefend door het politiecollege.
Dit betekent dat het lokaal politiekorps onder het gezag staat van de burgemeester inzake bestuurlijke politie binnen zijn gemeente, wel moet de burgemeester in een meergemeentezone vanzelfsprekend rekening houden met de beslissingen van zijn collega-burgemeesters. 

De voornaamste bevoegdheden van het politiecollege kunnen als volgt worden opgesomd: 

Het bijeenroepen van de politieraad, vormen van de hogere tuchtoverheid, het voorleggen van een algemeen beleidsplan, instaan voor het dagelijks beheer van de goederen van de zone en het gunnen van de overheidsopdrachten, belast zijn met de financiën van de politiezone Mira en de opmaak van het begrotingsontwerp, aanwerving van administratief en logistiek personeel, detachering en aanstellingen van politiepersoneel, …

De leden van de Politieraad voor de politiezone Mira zijn:

 • De burgemeester van de stad Waregem en voorzitter: VANRYCKEGHEM Kurt 
 • De burgemeester van de gemeente Avelgem: DESEYN Lut 
 • De burgemeester van de gemeente Anzegem: DEVOGELAERE Gino 
 • De burgemeester van de gemeente Zwevegem: DOUTERLUIGNE Marc 
 • De burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn: WALREAET Dirk 
 • De hoofdcommissaris en korpschef: VANDECASTEELE Frederik 
 • De secretaris en adviseur: DEMEYER Maaike 

De leden van de Politieraad voor de politiezone Mira zijn: 
 • De 5 burgemeesters van de samenstellende gemeenten  
 • De burgemeester van de stad Waregem en voorzitter: VANRYCKEGHEM Kurt 
 • De burgemeester van de gemeente Avelgem: DESEYN Lut 
 • De burgemeester van de gemeente Anzegem: DEVOGELAERE Gino 
 • De burgemeester van de gemeente Zwevegem: DOUTERLUINGNE Marc 
 • De burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn: WALRAET Dirk 

De 21 leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die van de politiezone deel uitmaken en die hiertoe apart worden verkozen 

 • Waregem (DESMET Margot, DESTOOP Henri, GODEFROID Jules, GOETHALS Sven, KINDT Bart, WEMEL Simon, VANDEWALLE Michiel, VERCRUYSSE Marc en WYCKHUYSE Xavier) 
 • Zwevegem (BOSTYN Carol, DEPREZ Raf, DE BOSSCHER Yves, DESMET Brigitte, DEWITTE Isabelle, MONTEYNE Wim) 
 • Anzegem (DELRUE Johan, ,DEMETS Davy, RECOUR Eddy) 
 • Avelgem (HANSSENS Emmi, VANDENDRIESSCHE Simon) 
 • Spiere-Helkijn (DEBONNET Nicolas) 
 • De hoofdcommissaris en korpschef: VANDECASTEELE Frederik 
 • De secretaris en adviseur: DEMEYER Maaike

De korpschef van de lokale politie Mira woont de vergaderingen bij en is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. 

De zonesecretaris DEMEYER Maaike woont de vergaderingen bij en staat in voor de verslagen van de vergaderingen.