Mira: verleden en toekomst

Mira: verleden en toekomst

Hoe de politiezone Mira tot stand kwam…

De politiezone Mira kwam tot stand op 1 januari 2002 door fusie van 9 voormalige korpsen van gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten. Na verschillende hervormingen werd de werking van de zone gestoeld op modern leiderschap en een flexibele organisatiestructuur.

Belangrijke uitgangspunten waren daarbij het besef dat de zone één van de schakels in de keten van het veiligheid is. Het is dus belangrijk om intensief samen te werken met andere partners, alsook de plicht om te streven naar een gezonde en performante ‘onderneming’!

 

Historiek van het ontstaan van de zone

Bij de algemene politiehervorming in 2001 werd de politiestructuur hervormd tot: de ‘geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s: het federale en de lokale’.

Vier rijkswachtbriagde’s en vijf gemeentelijke politiekorpsen werden samengevoegd en vormden de lokale politiezone MIra. Onze zone is een ‘meergemeentenzone‘, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostende die een eengemeentenzone vormt.

Voor zover dit lukte vormden veel meergemeentenzone’s een naam met de eerste letters van de aangesloten gemeenten, zoals MIDOW, RIHO … Andere zone’s kozen een heel typische naam, al dan niet geografisch of verwijzend naar een typisch kenmerk. (vb Grens-leie, Vlas, …)

Voor onze zone was het vormen van een naam uit de eerste letters van de aangesloten gemeenten geen optie en werd de zone ‘Mira‘ gedoopt: genoemd naar de hoofdfiguur in de verfilmde roman van Stijn Streuvels : ‘de teloorgang van de waterhoek’.

De woning (nu museum) van Stijn Streuvels ligt in Anzegem, en veel passages in de film werden opgenomen langs de Schelde te Avelgem.

Ontstaan PZ Mira

De politiezone Mira ontstond op 1 januari 2002 door fusie van de gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten.

De oorsprong van de naam Mira

De politiezone Mira is genoemd naar de hoofdfiguur in de verfilmde roman van Stijn Streuvels : ‘de teloorgang van de waterhoek’.

Geografisch 

Onze zone is gelegen in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen, grenzend aan Oost-Vlaanderen en Henegouwen. En bovendien ook gelegen nabij de Franse grens. 
De zone strekt zich uit over een oppervlakte van 181 km² en bevat maar liefst 5 gemeentes (Waregem, Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere Helkijn) en daaraan gekoppeld 21 deelgemeentes en 27 woonkernen.

Meer dan 89.000 inwoners bevolken onze zone, waarvan 40% woonachtig is in Waregem. Binnen deze 89 000 inwoners maken zo’n 18.000 leerlingen dagelijks de verplaatsing van en naar de school, waarbij een aantal schoolroutes de risicovolle gewestwegen doorkruisen. 

Honderd kilometers aan gewestwegen en de aanwezigheid van de autosnelweg E17, met een op- en afrittencomplex in het zuiden van Waregem zorgt op bepaalde tijdstippen voor drukke verkeerssituaties op de risicovolle gewestwegen. 

Naast de grote aanwezigheid van bedrijven en scholen die de nodige aandacht vragen bruist onze zone van de evenementen (jaarlijks zo’n 200) waarbij de politiezone Mira graag aan meewerkt.  

De grootste inzet wordt geleverd om een 100-tal wielerwedstrijden die doorheen onze zone. Niet te vergeten zijn de voetbalwedstrijden van eersteklasser SV Zulte-Waregem die een vaste afspraak voor politiezone Mira zijn.  

Jaarlijkse hoogtepunten voor de zone zijn Waregem Koerse die maar liefst om en bij de 40.000 bezoekers telt, Military met 10.000 bezoekers, Hype-O-Dream, …