Materiaal en uitrusting

Materiaal en uitrusting

In een snel evoluerend politielandschap zorgt de logistieke steun en de dienst ICT van de zone voor een continue up-to-date zijn wat betreft voertuigen, bureaumaterialen, hard- en software, uitrusting (wapens, functionele kledij,…). 

De zone beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreid wagenpark om aan al haar opdrachten te kunnen voldoen. 
Het wagenpark is in voortdurende beweging en er wordt gestreefd naar een optimaal rendement. 
De zone investeert ook in milieuvriendelijke manieren om zich te verplaatsen tussen woon- en werkplaats (fiets, elektrische fiets, openbaar vervoer…). 

De nieuwste trends inzake communicatie, briefingtools, gegevensoverdracht worden opgevolgd en indien nodig geïmplementeerd. 

De politiezone Mira bevindt zich sinds december 2020 in de Kalkhoevestraat te Waregem waar voor het eerst alle diensten samenzitten in één hoofdgebouw. Uiteraard blijven de lokale wijkposten in Zwevegem, Spiere-Helkijn, Anzegem en Avelgem met een onthaal en wijkpersoneel ook bestaan.