Gerichte aanpak drugs in het verkeer

Gerichte aanpak drugs in het verkeer

De politiezone Mira blijft inzetten op een strenge aanpak in het kader van drugs in het verkeer. In het eerste 6 maanden van 2021 testten 135 personen positief op drugs in het verkeer. Dat is 3x meer dan in 2020 (42).

Deze resultaten zijn deels te verklaren door een gespecialiseerde en gerichte aanpak rond drugs in het verkeer waarbij acties worden georganiseerd. Zo werden op 13 maart en 29 mei gerichte acties georganiseerd binnen de politiezone Mira. Ook namen we deel aan de grootschalige actie ‘highway’ op 6 februari. Gerichte controles en acties zorgen voor meer positieve testen, en zorgen er ook voor dat de procedures nog meer wordt toegepast binnen onze reguliere werking bij ambtshalve controles en verkeersongevallen.

Het valt duidelijk op dat THC nog steeds de meest vastgestelde drugs is (69%) tegenover cocaïne (38%), Ampfetamines/methamfetamines (33%) en opiaten (4%). (Bij sommige tests kunnen 2 soorten drugs gedetecteerd worden.)

Het is voor de politiezone Mira cruciaal om een sensibiliserend aan het werk te gaan inzake verkeersveiligheid. Daarvoor maken we gebruik van verschillende kanalen. Voor drugs in het verkeer heerst er een nultorantie bij het parket en politie.

Informatie over de procedure inzake drugs in he verkeer, kan je op de website van de druglijn vinden : https://www.druglijn.be/drugs-abc/veelgestelde-vragen/speekseltest-rijden-onder-invloed

Samenvattend kan je zeggen dat de politie-ambtenaar een checklist overloopt bij een bestuurder.
Indien 3 indicatoren in minstens 2 rubrieken kunnen worden aangeduidt, wordt er overgegaan tot een speekseltest.
Als die test postief is, wordt er een speekselanalyse uitgevoerd. Bij de politiezone Mira geldt een afspraak met het parket dat het rijbewijs meteen wordt ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Drugs in het verkeer is geen problematiek die enkel bij de 18- tot 25-jarigen kan geplaatst worden.
66 % van de overtreders in 2021 was ouder dan 25 jaar. Vooral in de leeftijdsgroep 30-35 jaar is een grote stijging zichtbaar In 2020 9 overtreders (10% van het totaal), in 2021 nu al 31 overtreders (23% van het totaal).

In het eerste 6 maanden van 2021 testten 135 personen positief op drugs in het verkeer