Meld je aan als vrijwilliger

Meld je aan als vrijwilliger

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zoekt bijkomende vrijwilligers. De vzw vervult een belangrijke preventietaak inzake verkeersveiligheid in onze provincie. Dankzij een samenwerking met de private sector beschikt de vzw over een tuimelwagen, een rijsimulator en motorsimulator. Die worden uitgeleend voor veiligheidsevents van politiezones, scholen en bedrijven in West-Vlaanderen.
Taakstelling vrijwilligers: vervoer en bediening van tuimelwag…en, rijsimulator en motorsimulator bij uitlening.

Benieuwd naar de werking van de vzw? Bezoek onze website : www.verkeersveiligwestvlaanderen.be .

Voor meer info rond het vrijwilligerswerk kan je e-mailen naar mia.vantuyckom@west-vlaanderen.be