Belangrijk bericht voor eigenaars van speed-pedelecs

Belangrijk bericht voor eigenaars van speed-pedelecs

Op 10 december 2018 eindigt de regularisatieperiode van gebruikte speed-pedelecs die vóór 31 maart 2014 in verkeer zijn gebracht.
Vanaf 11 december 2018 moeten ze geldig ingeschreven zijn om op de openbare weg in verkeer te worden gebracht. Na deze datum is het ONMOGELIJK om ze nog in teschrijven.
Het wordt daarom dringend om te reageren!
Indien het voertuig geen Europese homologatie heeft kan een nationale goedkeuring voorhet voertuig door een van de Regio’s van het land worden afgegeven, op voorwaarde dat de desbetreffende speed-pedelec voldoet aan de bepalingen van de reglementering.

Info Regio’s:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/voertuigen_en_onderdelen/regionale_homologatie_diensten

De pre-registratie wordt dan gedaan door bpost en de inschrijving gebeurt via WebDIV.
Deze laatste stap moet vóór 11 december 2018 worden uitgevoerd.
Als de aanwezigheid van een niet-ingeschreven speed-pedelec na 11 december 2018 op de openbare weg wordt vastgesteld, loopt men het risico een boete te krijgen van 116 €!
Opgelet: een voertuig zonder homologatie mag niet in het verkeer worden gebracht.