Nieuwe markering ‘fietsgeleiding op kruispunten.’

Nieuwe markering ‘fietsgeleiding op kruispunten.’

Sedert 2017 zie je op een aantal kruispunten en rotondes een nieuwe wegmarkering: de “fietsgeleiding op kruispunten”. Evenals de fietssuggestiestrook staat ze echter niet in de wegcode, en heeft ze geen enkele wettelijke waarde. Deze verandering is er gekomen omdat het gebruik van de klassieke oversteekplaats vaak tot conflicten in de wetgeving leidde.

Deze wegmarkering bestaat uit één lijntje met elke 30 cm twee witte vierkantjes van 15 cm met 15 cm tussenruimte. Aan de kant waar je kunt oversteken staat een fietslogo op de rijbaan. Als je in beide richtingen kunt oversteken, staat aan beide kanten het fietslogo op de rijbaan.
Voor het gebruik als fietser is het belangrijk om te weten dat je op dergelijke plaatsen GEEN VOORRANG hebt. Als fietser dien je te stoppen, voorrang te geven aan het andere verkeer en pas over te steken eens de rijbaan veilig is.

Ter herinnering, ook een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis. De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook ook gebruikt kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren (tenzij plaatselijke omstandigheden dit laatste verbieden). Dit in tegenstelling tot bv een fietspad waar andere weggebruikers niet mogen op rijden en stilstaan of parkeren.