Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid

Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid

Enkele belangrijke wijzigingen door de wet van 06/03/2018

  1. Kentekenaansprakelijkheid – indien overtreder niet gekend is wordt verondersteld dat de titularis de overtreder is. De titularis kan dit weerleggen door de naam van de bestuurder kenbaar te maken.
  2. Zwaardere bestraffing vluchtmisdrijf
  3. Verplicht alcoholslot
    • Bij ademanalyse vanaf 0.78 mg/l of bloedanalyse 1.8 promille
    • Bij wettelijke recidive van ademanalyse 0.50 mg/l of bloedanalyse 1.2 promille
  4. Inleveren rijbewijs bij rijverbod (2u) voor professionele bestuurder (0.2 promille)
  5. Verlenging van de verjaringstermijn van 1 jaar naar 2 jaar (3jaar voor sommige inbreuken)