Burgers bevraagd via de veiligheidsmonitor.

Burgers bevraagd via de veiligheidsmonitor.

  • De Federale Politie verzoekt de Belgische bevolking om deel te nemen aan de grote enquête van de
    Veiligheidsmonitor (VMS) die ze in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheden afneemt.
  • Vanaf 19 maart 2018 zullen meer dan 460 000 mensen de vragenlijst in de bus krijgen.
  • Het doel: een responscijfer van ten minste 25 % om een zo goed mogelijk beeld van de realiteit te krijgen.

De aftrap van de enquête van de Veiligheidsmonitor is gegeven. De Federale Politie wenst de mening van de bevolking te krijgen over verschillende vragen. Aan de hand van die vragen wil ze de kwaliteit van het politiewerk, de preventie, het onveiligheidsgevoel, het slachtofferschap en de eventuele buurtproblemen evalueren.

Burgers van 15 jaar en ouder zullen de 10 bladzijden tellende enquête tussen maandag 19 maart en half april in de bus krijgen. In het totaal zullen er 465 198 enquêtes worden verstuurd naar burgers in alle gemeenten van het land met een verdeling in verhouding tot het bevolkingsaantal. Het doel: ten minste de drempel van 25 % geldige antwoorden behalen. De enquête zal eind april worden afgesloten.

De antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk. De enquête kan op papier of online worden ingevuld.

De veiligheidsmonitor laat toe om het veiligheidsbeleid te beoordelen en de prioriteiten van de bevolking te kennen. Voorts kunnen we achterhalen welke initiatieven inzake veiligheid de bevolking tevreden stemmen, of net niet. Ten slotte is het een middel om een zicht te krijgen op het dark number (misdrijven die niet gemeld worden).

Naast het nationale gedeelte dat gemeenschappelijk is voor iedereen, zijn er ook lokale vragen voor de 164 politiezones (op 188) en de 240 gemeenten (op 589) die duidelijk hun wil hebben laten blijken om aan de enquête deel te nemen.

Resultaten in 2019

Ter herinnering, de Veiligheidsmonitor is tussen 1997 en 2009 al 7 keer georganiseerd. Aan de hand van de nieuwe enquête wil de politie de gegevens updaten, een grondigere beoordeling krijgen van de politiewerking en nog meer feiten kennen waarvan burgers het slachtoffer zijn. De noden en de ervaringen van de bevolking kennen, blijft essentieel voor het opstellen van de toekomstige strategische plannen.

We verwachten de resultaten begin 2019. Het is de bedoeling die op te nemen in het Nationaal Veiligheidsplan

2020-2025.

Nr 09/2018 19 maart 2018

Federale