Mail van de politie met aanmaning tot betalen boete

Mail van de politie met aanmaning tot betalen boete

Kreeg jij net zoals enkele inwoners van de zone een mail met aanmaning tot het betalen van een boete? Ga daar niet op in! Poging tot oplichting!

De hieronder opgenomen mail werd door verschillende inwoners van de #politiezoneMIRA ontvangen. De mail schijnt afkomstig te zijn van de politiezone. Dit klopt niet! Het is en poging tot oplichting! Ga er niet op in en verwijder de mail. Leg dan klacht neer. Wij sturen geen mails i.v.m. niet betaalde boetes!

Hieronder de mail:

Gerechtelijk Arrondissement PRO JUSTITIA

Aanvankelijk Proces-Verbaal
TU.95.A7.481249/2015

Dienst Verkeer
Tel.:014/40.40.60
Fax: 014/40.40.99

Datum van het feit
Datum: 17/10/2014

Geachte bestuurder,

U heeft nog een bedrag van €103.50 bij ons openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u hierover al meerdere malen een brief gestuurd. Tot op heden hebben wij geen enkele reactie van u ontvangen.
U kunt direct online betalen met Bancontact via 3V Payment Group.
Klik hier op online betalen om het openstaande bedrag te voldoen, let op dat u de juiste waarde selecteert.
Kies hiertoe uw eigen bank.
Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via 3V Payment Group, ontvangt u een unieke 19-cijferige code.
Om de betaling succesvol te verwerken, dient u de 19-cijferige code via de link hieronder.
Vul hier uw 19-cijferige code in om de betaling succesvol te verwerken.

Let op: Indien we het volledige bedrag niet voor vrijdag 9 Januari van u ontvangen,zal het bedrag worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van €143,50.
Daarnaast loopt u het risico op een gerechtelijke procedure

Hoogachtend,

Maes Rudi

Hoofdinspecteur